CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

MỤC ĐÍCH & PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

 • September Studio hiện tại chưa cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến. Việc thu thập dữ liệu chủ yếu là thông qua các trang Mạng xã hội, Website chính thức của September Studio và tại cửa hàng bao gồm: Họ tên/ email/ Số điện thoại. Mục đích nhằm liên hệ xác nhận dịch vụ, chăm sóc hợp đồng và cập nhật các thông tin khác để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
 • September Studio cam kết bảo mật tất cả những thông tin của khách hàng và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu các thông tin cá nhân được sử dụng không đúng mục đích

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

September Studio và Website sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng
  Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và September Studio
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt
  Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của September Studio
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: September Studio có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan Tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, không có bất kỳ cơ quan hay cá nhân có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

 • Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của September Studio

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật 

 • September Studio và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của September Studio
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin


Địa chỉ: 42 – 44, Trần Thiện Chánh, Phường 12, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: septemberstudio.marketing@gmail.com
Đối với các thắc mắc về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân người tiêu dùng, khách hàng có thể liên hệ: septemberstudio.marketing@gmail.com

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Thông tin cá nhân khách hàng của September Studio được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách về thông tin cá nhân của September Studio. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. September Studio cam kết:
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, September Studio sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH TRÊN HỆ THỐNG CỦA September Studio

 • Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép khách hàng có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân September Studio, hãy gửi email cho September Studio theo địa chỉ Email: septemberstudio.marketing@gmail.com

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI & TRANH CHẤP 

 1.   Cơ chế giải quyết tranh khiếu nại, tranh chấp
 2. a)    Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng website của Người sử dụng sẽ được giải quyết theo các điều kiện tại Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 3. b)    Nhà cung cấp chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của Người sử dụng trong trường hợp người sử dụng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
 4. c)    Mọi tranh chấp trên website sẽ được giải quyết theo tinh thần thương lượng, hòa giải bằng cách thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản.
 5. d)    Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên website đều sẽ được gửi đến Ban quản trị website theo thông tin sau:
 • Email: septemberstudio.marketing@gmail.com

Ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại, Ban quản trị website sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết phù hợp.

 1. e)    Trường hợp biện pháp thương lượng, hòa giải không đạt được kết quả như mong muốn, một trong các bên được tự do lựa chọn việc đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2.   Quy trình xem xét, giải quyết khiếu nại, tranh chấp:
 3. a)    Ban quản trị website tiếp nhận khiếu nại của Người sử dụng;
 4. b)    Ban quản trị website chuyển thông tin khiếu nại cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết;
 5. c)    Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người sử dụng, Ban quản trị website trả lời cho Người sử dụng về kết quả giải quyết khiếu nại, đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện giải quyết tranh chấp cho từng trường hợp cụ thể.
 6. d)    Các khiếu nại, tranh chấp không thể giải quyết được thông qua thương lượng, hòa giải sẽ được tiến hành tại Tòa án có thẩm quyền theo thủ tục tố tụng quy định bởi pháp luật Việt Nam.

CHÍNH SÁCH THU THẬP, XỬ LÝ CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

 1.   Nhà cung cấp đảm bảo rằng mọi thông tin cá nhân thu thập được trên website mạng xã hội là dựa trên cơ sở đăng nhập và khai báo của Người sử dụng.
 2.   Thông tin được thu thập trên mạng xã hội sẽ được sử dụng rộng khắp trên toàn bộ dịch vụ mạng xã hội mà Nhà cung cấp đang cung cấp cho Người sử dụng, đồng thời sẽ được sử dụng cho tất cả các mục đích trên mạng xã hội, để đảm bảo tối ưu hoá tính năng và hiệu quả của thông tin được sử dụng.
 3.   Nhà cung cấp sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Người sử dụng đăng tải trên các hệ thống nội bộ của Nhà cung cấp trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập.
 4.   Nhà cung cấp không tiết lộ, chia sẻ, cho thuê, hoặc bán những thông tin cá nhân, thông tin riêng của Người sử dụng cho các tổ chức, cá nhân khác với bất kỳ mục đích nào trừ khi Người sử dụng đồng ý hoặc Nhà cung cấp nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

 1.   Nhà cung cấp nỗ lực tối đa bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của Người sử dụng khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Nhà cung cấp không đảm bảo, và không cam kết sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập, hoặc xâm nhập, sử dụng thông tin cá nhân trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Nhà cung cấp. Do vậy, Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, xâm nhập, sử dụng thông tin trái phép vượt khỏi mức kiểm soát như trên.
 2.   Nhà cung cấp thực hiện biện pháp bảo mật thông tin cá nhân của Người sử dụng bằng cách:
 3. a)    Giới hạn thông tin truy cập cá nhân;
 4. b)    Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép;
 5. c)    Xóa thông tin cá nhân của Người sử dụng khi thông tin không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của mạng xã hội.
 6.   Nếu Người sử dụng cho rằng bảo mật của mình bị xâm phạm hay xâm nhập do tình trạng không được đảm bảo bảo mật an toàn trên hệ thống bảo mật của mạng xã hội, Người sử dụng có thể liên hệ với Ban quản trị Mạng xã hội để phản ánh và được giải quyết vấn đề.
 7.   Nhà cung cấp có toàn quyền chủ động chỉnh sửa chính sách bảo mật thông tin trên mạng xã hội vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo hoạt động tối ưu của mạng xã hội, và đảm bảo nghĩa vụ tôn trọng pháp luật luôn được thực thi tuyệt đối. Mọi nội dung của chính sách bảo mật thông tin, và các sửa đổi, bổ sung đối với chính sách này sẽ luôn được cập nhật và công bố trên mạng xã hội, và sẽ được ghi ngày sửa đổi, cập nhật để Người sử dụng dịch vụ có thể nhận biết được nội dung mới nhất.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

 1.   Người sử dụng có quyền giữ bí mật và quyền quyết định tiết lộ thông tin của mình bao gồm thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác được cung cấp, trao đổi trên mạng xã hội; đồng thời các thông tin trên của Người sử dụng sẽ được Nhà cung cấp bảo vệ khỏi sự truy cập, thu giữ, kiểm soát bất hợp pháp và chưa được phép của Người sử dụng trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2.   Chỉ Người sử dụng có quyền truy cập (bao gồm tạo, xem, chỉnh sửa, xóa) và kiểm soát thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác mà Người sử dụng cung cấp, chia sẻ, trao đổi trên mạng xã hội; đồng thời có quyền quyết định việc cho phép đối tượng nào được tìm kiếm, xem, chia sẻ, trao đổi về các thông tin trên của mình trên mạng xã hội.
 3.   Trường hợp Người sử dụng đăng ký sử dụng dịch vụ của bên thứ ba trên mạng xã hội, Người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác cho bên thứ ba thì phải tự chịu trách nhiệm về sự bảo mật cho các thông tin mà mình cung cấp. Nhà cung cấp không có nghĩa vụ đảm bảo tính an toàn, riêng tư cho thông tin cá nhân của Người sử dụng trong trường hợp này.
SEPTEMBER STUDIO

Được thành lập từ năm 2012, cho đến nay September Studio được biết đến là một studio ảnh cưới hàng đầu tại TP. HCM. September Studio được đông đảo các cặp đôi lựa chọn là nơi gửi gắm niềm tin để thực hiện bộ ảnh cưới với những khung hình và ý tưởng sáng tạo đậm chất nghệ thuật, ghi trọn khoảnh khắc đẹp nhất của đôi bạn.

Liên hệ với September Studio

septemberstudio.cskh@gmail.com